„Opracowanie algorytmów optymalizujących proces tworzenia autorskiego systemu typu wayfinder oferującego usługę map i wyszukiwania drogi”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów umożliwiających automatyzację procesu tworzenia autorskiego systemu typu wayfinder oferującego usługę map i wyszukiwania drogi świadczonej dla klientów, którymi są zarządzający centrami handlowymi i budynkami biurowymi, a także innymi obiektami komercyjnymi o dużej powierzchni.

Celem projektu jest

  • skrócenie czasu wdrożenia dla danego klienta,
  • ograniczenie kosztów zewnętrznych do minimum,
  • przeniesienie procesu tworzenia map do chmury (online),
  • umożliwienie klientowi partycypacji i nadzoru nad wprowadzanymi poprawkami.

Realizacja projektu wpłynie zarówno na procesy wewnętrzne (szybsza realizacja, mniejsze koszty) jak i na zmianę sposobu świadczenia usługi dla klienta (proces nanoszenia poprawek, możliwość pracy zdalnej z klientem - podgląd poprawek online).

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Nextima Tomasz Wolfram
Całkowita wartość projektu: 431 507,37 zł
Wartość dofinansowania: 298 196,15 zł

Okres realizacji: 01 MARZEC 2021 – 31 MARZEC 2022

Wayfinder.pl
Właściciel

NEXTIMA Tomasz Wolfram,
ul. Edisona 1/4,
04-510 Warszawa,
VATID: PL 952 198 85 79

Kontakt

info@wayfinder.pl

© 2021. All rights reserved.